ข่าว : สปส. แจ้งปิดปรับปรุงให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน App ShopeePay ชั่วคราว แต่ยังคงชำระเงินผ่าน App Shopee ได้

18 ตุลาคม 2565

สปส. แจ้งปิดปรับปรุงให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน App ShopeePay ชั่วคราว แต่ยังคงชำระเงินผ่าน App Shopee ได้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยบริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน Mobile Application Shopeepay และ Application Shopee ได้แจ้งว่าจะดำเนินการปิดปรับปรุงพัฒนาระบบ Mobile Application ShopeePay ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ใช้บริการไม่สามารถชำระเงินสมทบได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ยังสามารถใช้บริการชำระเงินผ่าน Application Shopee ได้ตามปกติ

สำหรับช่องทางอื่นๆ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม และตู้บุญเติม ทั้งนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

-------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน